Welkom!

Het lijkt alsof de meeste beroemde schilders van de 19e eeuw mannen waren. Terwijl er zoveel fantastische vrouwelijke kunstenaressen de meest mooie werken hebben geproduceerd!

Ik ben een gepensioneerde psychotraumabegeleider, en kunstliefhebber die onbekende en vergeten vrouwelijke schilders van de 19e en begin 20e eeuw verzamelt. Het is mijn persoonlijke missie om deze schilderijen schoon te laten maken en zo nodig te laten restaureren, om de werken en hun maaksters in het licht te zetten. Ze verdienen het om gezien te worden, meer bekendheid te krijgen zodat iedereen ervan kan genieten. Ik beperk mij tot Europa.
In mijn online galerie vind je voorbeelden van deze werken. Sommige zijn te koop, andere niet. Ze behoren tot mijn collectie en geven me veel vreugde. Ik hoop dat u die vreugde deelt. Kijk maar eens.

Op de menupagina ‘schilderessen’ tref je meer informatie over Europese vrouwelijke meesters. Niet de paar beroemde vrouwen zoals Thérèse Schwartze, Laura Knight, Mary Cassatt of Berthe Morisot, maar vrouwen met gelijkwaardig talent die we helaas zijn vergeten, of die werden overschaduwd door hun beroemde echtgenoten, onbekend bij het grote publiek. U vindt ze per land geclassificeerd in alfabetische volgorde op achternaam. Door deze vrouwelijke meesters in het licht te zetten, wil ik hun waarde eren en zorgen dat ze niet (meer) vergeten worden.

Ik ben nog maar net met deze website begonnen, de informatie zal gestadig aangroeien. Het gaat langzaam want onderzoek is tijdrovend.
Als u vindt dat ik iemand moet opnemen, suggesties zijn welkom!

Ien GM van der Pol